Bun Venit
HOME
STATUT
ORGANIGRAMA
DOCUMENTE
CONTACT
FORUM
Când pornești în viață, ca șofer la drum,
ia-ți de aici un mentor bun.

COMITETUL EXECUTIV AL FEDERAŢIEI vă informează.

Doamnelor și Domnilor, instructori auto, profesori și
patroni  ai școlilor de conducători auto și nu numai....

În data de 06.08.2015(SCHIMBAREA  LA  FAȚĂ)am avut o întâlnire cu reprezentanții MAI și ai DRPCV unde am convenit(stabilit) următoarele:
            - începând cu data de 01.09.2015, sau cel mai târziu din data de 15.09.2015, candidatul declarat ,,admis” la proba teretică, vă putea susție examinul la proba practică de câte ori dorește, pe timp cât este valabilă perioada de școlarizare, fără să mai repete examenul teoretic. Mai simplu spus odată „admis” la proba teoretică poți să dai examenul practic de mai multe ori, fiindu-ți recunoscut dreptul obținut;
            - pentru a se intra în legalitate cu respectarea întocmai al prevedrilor art. 10 pct 5 , lit. B și C din OMAI 268/2010, actualizat la sfârșitul anului 2014, se vor revizui toate întrebările pentru cat. Tr și nu numai și se vor concepe chestionare specifice pentru cat. Tr ce se vor afișa pe site-ul DRPCIV.
            -   începând cu data de 01.09.2015, sau cel mai târziu din data de 01.10.2015, la nivelul fiecărui SRPCIV județen, se vor ține ședințe lunare pentru analiza activității din luna trecută inclusiv cu propuneri şi decizii pentru luna următoare, între orele ..... - ...., sau între alte ore, la care să poată participa efectiv toţi cei interesaţi din domeniu, (instructori auto, profesorii de legisație rutieră, responsabilii desemnați ai școlilor de conducători auto, patronii acestor școli, precum și candidații pentru examen, în vederea obținrii permisului de conducere) iar una din probleme de exemplu, să fie cea a întrebărilor, sau a manevrelor practice, la care candidaţii greşesc cel mai des, sau de ce până în prezent, nu este depusă nici o contestaţie la nici una dintre probe de examen, sau cum s-au rezolvat dacă au fost depuse, etc.
Din rezumatul acestor şedinţe s-ar putea trage foarte multe soluţii de îmbunătăţire a modului de examinare la nivel de ţară, ceia ce ar face să-i crească prestigiul acestor servicii publice către contribuabilul țării.
             -  se va da pubicității perioada de valabilitatea a fișei medicale și a avizului pshio, pentru cei ce vor să suțină examenul, sau să repete școlarizarea.
             - se preciza în scris de către operatorul de la ghișeu, motivul pentru care nu este programat cursatul la proba teoretică sau practică.
             - se va stabili alt sistem de penalizare a greșelor de pe traseu referitor la nr. de puncte penalizare.
            Am mai solicitat ca la fiecare SRPCIV județen să se dispună:
            = accesul candidatului la punctul de lucru-ghișeu, pentru îndeplinirea formalităților necesare de verificarea dosarului de examen, de preluarea imaginii faciale și apoi înregistrarea în aplicația informatică de examinare, să se facă în baza bonului de ordin obținut de la aparatul electronic din sala de așteptare, pentru a se evita acea aglomerație primitivă, sălbatică. (vedeți cât de civilizat este la unele instituții ale statului român, cetățeanul când ajunge la acea instituție își ia bonul cu nr. de ordine și așteaptă până când vede afișat nr. pe care îl are, apoi  intră politicos, fără stres și efort fizic,  nu mai vorbim de organizarea serviciilor în occident).
            CHIAR și la unele SRPCIV județene  este această civilizație, acolo unde Șeful de serviciu este un bun gospodar-manager, iar acolo unde este un ..... este vai și amar.
= Programarea la examenul de proba practică, să se efectueze candidat/zi/oră/locație/..... ex. în data de 10.01.2016, la ora 9, trei-şapte persoane la cat. B, cu nume prenume şi cnp= sunt programate în acea locaţie(stadionul municipal),   la ora 11 alte şapte persoane în aceiași locație, sau în altă locație, la ora 14,  alte  şapte persoane, …în aşa fel ca fiecare persoană-candidat ce trebuie să susțină proba practică, să nu consume mai mult de o oră, maxim două, din momentul sosirii în locația respectivă şi până în momentul terminării examinării practice, sau cum gândește-manageriază șeful de serviciu, dar rezultatul să fie eliminarea pierderii de timp și eliminarea stresului.

            Cum este acum în unele județe, este foarte scandalos, candidatul este programat la proba practică pentru ora 9, într-o locație în afara orașului, unde se face prezență, apoi fiecare candidat este trimis în oraș în altă locație  și așteaptă acolo, cu orele până îi vine rândul.  În asemenea condiții (frig-cald insuportabil, fără grup social, fără...), acea persoană poate suține examenul pe la ora 14, 15 sau chiar 16.  Ce eficiență mai are examenul după n ore de așteptare în condiții nu tocmai umane??  Cine suportă stresul și pierderea de timp a candidatului ??? și timpul  instructorului respectiv, sau cine este vinovat de această situație ingrată în care este este pus și obligat să o suporte cetățenul  României-al UE???????
= Uniformizarea examinării practice la toate categoriile permisului de conducere, prin aceia că examinatorul să urmărească persoana examinată-candidatul cu ajutorul aparaturii audio-vidio dint-o altă mașină,
= Am solicitat ca orice cetățen român, să poată da examen pentru obținerea permisului de conducere în localitatea reședință de județ, unde unitatea de învățământ la care a urmat cursurile își are sediu.

Considerăm că așa cum cetățenul român poate să urmeze liceul, facultatea, cursurile de pregătire, sau/și perfecționare în oricare locație a țării noastre și poate să susțină examenul de terminarea pregătirii pentru obținerea actului de studii(calificare) în localitatea unde unitatea de învățământ își are sediul, fără să fie OBLIGAT să-și facă reședința sau domiciliul acolo, așa să fie și în această situație, altfel credem că este discriminare.

OARE pentru permisul de conducere de ce nu se poate această facilitate?  
Am solicitat că orice cetățean al UE să poată susțină examen pentru obținerea permisul de conducere în România, în limba maternă a țării sale  la cerere contra cost, pentru a veni în sprijinul operatorilor economici din domeniu și pentru mărirea bugetului de stat.
Așteptăm o rezolvare legală. 
VOM REVENI ȘI CU ALTE NOTĂȚI:
      Aștept comentarii........... pe forum.

Cu mult respect
prof. c.j. ing. dipl. Aurel Irimia
Arad România

Stimate Colege și Colegi,
formatori auto, patroni ai școlilor de conducători auto
și instructori auto autorizați, dar nu numai.

       A apărut OMAI nr. 97/2015 pentru modificarea și completarea OMAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, cu noutatea cea mare ce legiferează că, elevul declarat ,,admis” la proba teoretică, poate să susțină examenul la proba practică de mai multe ori în perioada de un an de zile de la data înregistrării în aplicația electronică a SPCRPCIV.          Această modificare s-a obținut datorită acțiunilor noastre, a tuturor membrilor federației, ce au contribuit la acest demers.
Ca urmare a întrnirii din 06.08.2015 s-au mai rezolvat foarte multe probleme cu care ne-am confruntat și sunt convins că se vor rezolva încă foarte multe, dar toate acestea cu multă muncă, efort financiar și perseverență și asta datorită interesului pe care l-ați manifestat cei mulți, de a ne câștiga demnitatea profesii noastre.
Dintre problemele stridente ce au mai rămas de rezolvat amintim:
- eliminarea obligației candidatului de a-și face reședința, sau domiciliul în județul în care a urmat cursurile de pregătire în vederea prezentării la examen, pentru obținerii permisului de conducere.
- programare la proba practică să se facă pe grupă/școală/candidat/instructor/zi/oră/locație, în aşa fel ca fiecare persoană-candidat ce trebuie să susțină examenul de probă practică, să nu consume mai mult de o oră, maxim două, din momentul sosirii în locația respectivă şi până în momentul terminării examinării practice.
- cursantul să începe pregătirea practică numai după ce este declarat ,,admis" la examenul teoretic de către autoritatea competentă(SPCRPCIV), întrucât această  procedură are foarte multe avantaje pentru toți cei ce activează în acest domeniu.
- uniformizarea metodologiei de susținere a examenului la proba practică
- dezvoltarea  aplicației electronice în așa fel ca orice persoană din UE, să poată susțină examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere, în țara noastră în limba maternă a candidatului, contra cost, așa cum este și în alte țări ale uniunii.
            Din câte suntem informați neofcial, la solicitarea noastră insistentă, toți șefii de servicii din țară și Municipiul București au primit dispoziție scrisă, ca începând cu 01.10.2015 să organizeze ședințe lunare, pentru analiza activității de examinare din luna trecută, inclusiv cu propuneri şi decizii pentru luna următoare, după ora 16 între orele x-y-....,, la care să poată participa efectiv toţi cei interesaţi din domeniu(instructorii auto, profesorii de legislație rutieră, responsabilii de școli și chiar viitorii candidați la obținerea permisului auto). Programareaședințelor să fie publicată pe site-ul serviciului, fără nominalizare de persoane, fără invitație. VOM REVENI ȘI CU ALTE NOTĂȚI.
prof. c.j. ing. dipl. Aurel Irimia,
Arad - România