Bun Venit
HOME
STATUT
ORGANIGRAMA
DOCUMENTE
CONTACT
FORUM
Când pornești în viață, ca șofer la drum,
ia-ți de aici un mentor bun.

COMITETUL EXECUTIV AL FEDERAŢIEI vă informează.

Doamnelor și Domnilor
patroni  ai școlilor de conducători auto și nu numai....

,,Sabia lui Damokles vă stă deasupra capului.
Conform ultimei adrese transmise de ARR, tuturor școlilor de conducători auto, coroborate cu dispozițiile art.1 din Anexa 2 ale OMT nr. 75/2014 citez:  ,,Şcolile de conducători auto fac parte din cadrul instituţional naţional în domeniul siguranţei rutiere, care asigură pregătirea persoanelor în vederea prezentării la examenul pentru obţinerea permisului de conducere în lumina dispozițiilor art. 3(1) din Anexa 5, ale aceluiași ordin, citez:. ,,Pregătirea teoretică şi practică a unei persoane în vederea obţinerii permisului de conducere se realizează numai într-o şcoală de conducători auto autorizată în condiţiile încheierii unui contract de şcolarizare între persoana solicitantă şi şcoala respectivă, contract ce se va înregistra în registrul unic al şcolii,  face ca instructorul auto autorizat să fie o persoană fizică autorizată, dar foarte dependentă de o școală de conducători auto, cu care este obligată să încheie un contract de prestări servicii, conform art. 1, al Anexei 3, tot din OMT nr. 75/2014, citez:  ,,Pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile AM, A1, A2, A, B1, B şi BE, efectuată în cadrul şcolilor de conducători auto autorizate conform prevederilor anexei nr. 2 la ordonanţa de urgenţă, se poate realiza şi cu instructori auto, care sunt persoane fizice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, atestate şi autorizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumiţi în continuare instructori auto autorizaţi”, coroborate cu dispozițiile Codului Fiscal și a Codului Comercial.

Conform acestor acte normative sus menționate, prestatorul-școala de conducători auto, este obligată să încaseze întreaga sumă/contravaloarea școlarizării, de la beneficiarul prestației-cursant și dacă pregătirea practică vă fi concesionată unui instructor auto autorizat-pfa, conform prevederilor art. 3(1) din Anexa 5 ale OMT nr. 75/2014, școala îi vă plăti instructorului conform negocierii, suma stabilită pentru pregătirea practică, iar instructorul auto autorizat este obligat, să emită factură și chitanță școlii de la care a primit banii. Aceasta va fi  procedura fiscală legală, iar cei ce nu o vor respecta, cât de curând vor fi catalogați de către ANAF, evazioniști cu consecințele de rigoare.
PATRONUL DE ȘCOALĂ
(administratorul societății va fi considerat singurul evazionist, de aici în colo).         
Deci ATENȚIE!!!!!!!! lațul se strânge....... în special pentru patroni de școli ce lucrează cu instructorii auto autorizați și încă foarte repede.
VĂ ÎNTREB!!!! AR TREBUI SĂ FACEM FRONT COMUN, atât patronii de școli cât și imstructorii auto autorizați, pentru a scăpa de acest OMT nr. 75/2014????????????????????????
      Aștept comentarii........... pe forum.

Cu mult respect
prof. c.j. ing. dipl. Aurel Irimia
Arad România

           

Simate Colege și Colegi,
formatori auto și patroni ai școlilor de conducători auto.

            Vestea cea mare și cea mai tare, este că instructorii auto autorizați = pfa vor dispărea, după punerea în aplicare a noului cod fiscal, ce prevede că unele profesii liberale vor devin dependente, vor avea un regim aparte de existență și prin noul procedeu de raportarea a finalizării pregătirii elevilor, în Registrul Național al Cursanților, la care va avea acces și SPCRPCIV.
Și asta datorită pasivismului celor vizați, respectiv al instructorilor auto autorizați.
Observăm că asupra acestei bresle în care activăm, s-a așternut o stare de indiferență foarte mare, o lipsă aproape totală de interes, față de orice activitate a noastră, de a ne recăpăta deminitatea de mentori, calitate cu care înaintașii noștri se mândreau foarte mult, cum că fac parte din categoria oamenilor-persoanelor ce fac educație rutieră și erau foarte respectați.

            Poate greșesc și chiar ași dori să considerați că subsemnatul gândesc greșit, cum că atitudinea pasivă a Excelențelor Voastre față de tot ce e împrejur, este o impresie  a mea neconformă cu realitatea.
DAR!!!!!! Domnilor patroni, administratori școală, instructori auto-pfa și instructori angajați..... lațul se strâge tot mai mult, până la sugrumare..............ziua Z, nu e departe .......
Dacă este vreo persoană, din cele ce veți citi această constatare a mea și nu sunteți de acord față de cele de mai sus, poate să mă contrazică cu argumente constructive, abea aștept !!!!!!!!!! Vă întreb ce e de făcut???????????
Știu că veți zice, .... că unii am făcut demonstrații în fața MT și în fața guvernului și ce s-a rezolvat???, sau că unii am deschis atâtea procese și ce s-a rezolvat????,.... sau ........ etc.

            DAAAAAAAAAAA!!!! poate la prima vedere aveți dreptate, dar datorită acestor acțiuni ale noastre, a tuturor ce au contribuit la acest război, s-au rezolvat foarte multe probleme cu care ne-am confruntat și sunt convins, că se vor rezolva încă foarte multe, dar toate acestea cu multă muncă, efort financiar și perseverență. Aveți dreptate, căci în acest RĂZBOI dus de noi toți, împotriva unor salariați foarte interesați ai MT, am pierdut multe lupte cu sprijinul unor cozi de topor, dar am și câștigat foarte multe și asta datorită interesului pe care l-ați manifestat cei mulți, de a ne câștiga demnitatea profesii noastre.         
De vreți să mai existați, informați-vă urgent despre procedura de acceptare a elevilor la examenul teoretic în viitorul apropiat, de modul de încasare a prestației, de modul de evidență și decontare a banilor, de.... VI SE PREGĂTEȘTE CEVA-exterminarea.
Așa că TREZIȚI-VĂ până nu-i prea târziu.  Aștept comentarii !!!!!

prof. c.j. ing. dipl. Aurel Irimia,
Arad - România