Bun Venit
HOME
STATUT
ORGANIGRAMA
DOCUMENTE
CONTACT
FORUM
Când pornești în viață, ca șofer la drum,
ia-ți de aici un mentor bun.

COMITETUL EXECUTIV AL FEDERAŢIEI vă întreabă,
Doamnelor și Domnilor „INSTRUCTORI auto autorizați” și nu numai.

Ce avantaje și ce beneficii a-ți căpătat din 2009(vezi OMTI nr. 1019/2009), dar în special din 2011, după ce a-ți fost incluși(băgați) în categoria persoanelor care concură la siguranța circulației rutiere???(vezi OG nr. 27/2011 art. 58 și OUG nr. 8/2013, temeiul legal în baza cărora s-a dat Ordinul MT, nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, inclusiv, REGULAMENTUL CE NR. 561/2006, al PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006, cu nr. maxim de ore lucrate într-o lună și de repaus, dar în special la pauzele care trebuie respectate de către persoane care concură la siguranța circulației rutiere, art 4 lit. c) - a-ți căpătat venituri lunare mai mari la celeași nr. de ore lucrate; - vi s-a redus stagiul de cotzare pentru ieșirea mai repede la pensie; sau ..................etc. Și atunci oare de ce s-au „luptat” atât de mult unele persoane ... să se introducă în circuitul legislativ această precizare??? Au făcut-o cu un anumit scop, sau doreau doar popularitate ??????? VĂ ÎNTREBĂM, doriți să fiți denumiți în continuare persoane care concură la siguranța circulației rutiere(TRANSPORTATORI), cu obligațiile de rigoare, sau doriți să fiți considerați cadre didactice(MENTORI=formatori auto)????????????????? De fapt suntem singura țară din lume unde instructorul auto, autorizat(pfa) sau angajat, este nominalizat în categoria persoanelor care concură la siguranța circulației rutiere și este considerat trasportator. Aștept comentarii și propuneri la rubrica FORUM și/sau pe adresa de e-mail, dacă considerați că merită să facem ceva demersuri în acest scop.

Cu mult respect
prof. c.j. ing. dipl. Aurel Irimia
Arad România

Stimate colege și colegi.

Au apărut iarăși problemele pentru cei ce vor să-și prelungească valabilitatea autorizației de funcționare pentru instructor auto autorizat ca PFA.

În acest scop depuneți o cerere în dublu exemplar la ag. ARR din județul d-stră, cu un dosar ce trebuie să conțină toate documentele menționate în art. 6 din Anexa 3 al OMT nr. 75/2014. Pe exemplarul doi vă pune nr. de înregistrare al agenției respective, apoi în termen de 15 zile vă dă răspuns. În funcție de răspunsul primit, urmează să mă sunați și să vă ajut să vă căpătați prelungirea valabilității de funcționare ca PFA-iaa.

Cu mult respect
prof. c.j. ing. dipl. Aurel Irimia
Arad România